Virker Naturterapi / Naturbaseret terapi?

Én ting er sikkert: naturterapi er kommet for at blive. Vi mennesker har altid vidst, at ved at opholde sig i naturen, får vi det ganske enkelt bedre – plus vi bliver bedre til fx at løse problemer, koncentrere os, bearbejde kærestesorger, etc.

Ét med naturen

Du har sikkert mærket på egen krop, at du slapper mere af og stresser mere af, når du er i naturen. Grunden er, at det ligger indbygget i vores urhjerne og DNA, at i naturlige omgivelser slapper vores krop af, og desuden får vores hårdtarbejdende hjerne og sind en tiltrængt pause.

Hvad kan Naturterapi hjælpe dig med?

Efterhånden findes der masser af statistik og videnskabelig forskning, der entydigt viser det samme: Naturbaseret terapi og/eller regelmæssig ophold i naturen er godt for dig på en lang række områder:

● Nedbringe stress-niveau
● Lette depression
● Give mere energi
● Styrke immunforsvar*
● Forbedre koncentrationsevne
● Gavne hjerte-kar-systemet
● Sænke blodtryk
● Gavnligt for stofskifte / vægttab
* plus øger mængden af naturlige dræberceller, (der bekæmper virus) i kroppen.

Er det rigtigt før forskerne siger det?

Forskning viser at vi blot behøver at gå ud i naturen 2 dage i træk, i 2 timer pr. dag, så er mængden af naturlige dræberceller (NK-celler) øget med 50% (ja, du læste rigtigt: 50%!). Desuden er ovenstående områder på listen bevist og gennemtestet via seriøse universitets-studier i bl.a. Japan, USA og Europa.

Forskning i Naturterapi i Danmark?

Også her i Danmark er vi efterhånden kommet godt med, indenfor forskning i naturbaseret terapi. Bl.a. findes der to meget interessante forskningsprojekter i Hørsholm, mellem København og Helsingør. Her har man siden hhv. 2012 og 2014 kørt forskningsprojekter i Terapihaven Nacadia* og Helseskoven Octovia**, under Københavns Universitet.

Fx i terapihaven Nacadia forsker man i “sammenhænge mellem mennesker, menneskers mentale sundhed og udearealers fysiske formgivning*”. Siden 2012 har man her gennemført en række forskningsprojekter med fokus på forskellige målgrupper: soldaterveteraner med PTSD (dansk: post-traumatisk stresslidelse), svært stressramte, stressramte studerende, samt mennesker der lider af tvangsoverspisning (BED).

Alle projekter med gode resultater – og de dokumenterer en tydelig effekt af naturbaseret terapi. Fælles for projekterne er at de beviser at: kontakt med naturen kan have en positiv virkning både socialt, psykologisk og fysiologisk. (*ign.ku.dk/terapihaven-nacadia / **ign.ku.dk/octovia ).

Derfor! Naturterapi på Københavns Universitet

Københavns universitet udbyder nu en master i Landskab og planlægning med speciale i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Dét tiltag slår fast med syv-tommer søm, at der er et veldokumenteret grundlag for en sammenhæng mellem naturterapi og menneskers fysiske og mentale helbred.

Jeg er 100% overbevist om at tilbud om naturterapi og terapihaver, kommer til at skyde op (som svampe i efterårsskoven) i fremtiden.