Hvordan kan naturen og naturterapi hjælpe dig?

Kært barn har mange navne. Du har måske hørt forskellige betegnelser som: Naturterapi, ecoterapi, naturbaseret terapi, naturassisteret terapi, haveterapi, friluftsterapi og skovterapi. Overordnet set, så handler de alle om menneskers kontakt til naturen – og om hvordan menneskers fysiske og mentale helbred kan forbedres, ved at styrke denne kontakt.

Naturassisteret terapi = naturen hjælper

Selvom jeg skriver og siger “Naturterapi”, når jeg beskriver hvad jeg tilbyder, så er betegnelsen “naturassisteret terapi” den mest fyldestgørende. Naturen assisterer dig, og hjælper dig, til at se nye muligheder eller løsninger, få en erkendelse eller indsigt, etc. I naturen kan du bl.a. smide dine usunde overbevisninger eller gammelt nag overbord – og sejle videre i livet en hel del lettere og friere.

Naturen hjælper dig kort sagt med at navigere mere bevidst og ubesværet i dit liv.

Hvad består naturterapi af?

Når jeg har en naturterapeutisk session, så undgår jeg helt bevidst at tilrettelægge et fast program eller fastlægge bestemte redskaber eller øvelser vi skal igennem. Der er dog nogle fællestræk for fx en 120 minutters naturterapi-session. Som ofte vil den bestå af en vekslen mellem oplæg og udførsel af div. naturterapeutiske greb/redskaber, samtale og mindfulness/meditation. Det kan være at der også indgår lette fysiske øvelser, for at løsne op i kroppen. Eller enkle åndedrætsøvelser, for at nå ned i et dybere lag. Min rolle er at vejlede dig og skabe grundlaget for, at du opnår den allerbedste kontakt til – og ‘samarbejde med’ – naturen.

Overraskende og rørende…

De to ord “overraskende” og “rørende” blev sendt til mig i en mail, efter et naturterapeutisk mini-forløb. Og det er lige præcis hvad jeg ofte oplever. At folk bliver overrasket når de oplever hvad naturen er i stand til, at vise dem og berige dem med. At naturen rører noget meget dybtliggende i dem.

Hvis du ingen erfaring har med naturterapi, er det bedste du kan gøre, at viske tavlen ren for alt hvad du ved om ‘terapi’ – og møde op med et åbent sind og et ønske om forandring. Naturen er forunderlig, og jeg håber aldrig at jeg bliver færdig med at blive overrasket eller rørt.

Glem alt om traditionel samtaleterapi

Naturterapi er så meget andet og mere, end traditionel samtaleterapi i et lokale. I naturterapi inddrager og bruger man naturens materialer og omgivelser i selve terapien. Det kan være at naturens elementer bliver brugt direkte symbolsk, som redskab til dybere forståelse, erkendelse, tolkning, etc. Eller at et bestemt sted i naturen, vækker en genklang i dig – og måske puster til noget der har ligget i dvale eller været gemt væk. Nogen gange kan bare dét at være stille og lytte i skoven, åbne op for noget der bringer dig videre til et nyt sted.

Naturterapi er mangfoldig (uanset om vi kalder det naturbaseret eller naturassisteret). Derfor er det vigtigt som naturterapeut, at have ‘den naturlige værkstøjskasse’ godt fyldt op, så du kan blive assisteret og hjulpet på bedst mulig vis.